T h o m a s   K u m m e r


--> Schalen --> KaffeeTassen --> Kannen --> MokkaTassenGold --> MokkaTassenPlatin
M o k k a t a s s e P l a t i n    No 1

<   b a c k        m o r e   >

I m p r e s s u m       K o n t a k t       H e r s t e l l u n g       P e r s  n l i c h e s       O b j e k t e